dobór chłodziwa

Aby zachować właściwości chłodziwa, przed zalaniem maszyny świeżą emulsją, odpowiednio przygotowujemy układ używając specjalistycznych środków czyszczących i dezynfekujących. Niezbędne przy tego typu operacji, jest mechaniczne oczyszczanie złogów i zanieczyszczeń stałych powstających w układzie pod wpływem degradacji starego chłodziwa i grzybów.